Stretch - muskeltöjning

STRETCH- MUSKELTÖJNING

 

 

Töjning är det svenska namnet för stretching men båda begreppen används i Sverige.

Töjning är en behandlingsmetod där muskeln ska sträckas ut och hållas kvar i det uttöjda

läget. Töjning kan per definition även ske av andra struktur än muskulaturen varför det

egentligen är mer korrekt att kalla töjningen för muskeltöjning om det är muskeln som behandlas.

Mobilisering som är en ledbehandling leder till en töjning av bland annat ledkapslar och kallas

även ibland för ledkapseltöjning. Målet är att efter en muskeltöjning ska: rörligheten förbättras

och muskelspänningar minska. För många muskler kan du som patient själv lära dig att töja dem,

medan för en del muskler med många olika funktioner kan det vara svårt att hitta rätta position

och en kunnig terapeut behöver göra dem åt dig. Töjningen av muskler leder till en normalisering

i deras längd så även obalanser mellan olika muskelgrupper kan minska.

Kontakt

Söderkliniken

Fiskaregatan 15

302 90 Halmstad

Tel: 070 - 243 34 98

Kattahalmstad@hotmail.com

FOLLOW US

All Rights Reserved © 2015